Szanowni Państwo,

 

Lokalna Grupa Działania „PROWENT” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań,
inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.

 

Zakres i kierunki wsparcia, które kierowane będą na nasz obszar określone zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju, która
opracowywana jest metodą partycypacji społecznej, czyli z udziałem społeczności lokalnej – odwoływać się będzie do lokalnych
uwarunkowań, zasobów i potrzeb.

 

 

W związku z powyższym rozpoczynamy konsultacje społeczne
w gminach, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Spotkania
organizowane będą na terenie każdej z gmin członkowskich
i dotyczyły będą analizy potrzeb mieszkańców obszaru działania
naszej LGD. Podczas spotkań chcielibyśmy poznać Państwa opinie, oczekiwania, potrzeby oraz obszary życia wymagające wsparcia, które uwzględnione zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

 

PAŃSTWA GŁOS JEST BARDZO WAŻNY!

 

Konsultacja LSR LGD PROWENT na lata 2021-2027 -291_b